Komunikat z dnia 22.07.2019 r. w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK             W związku z procedowaniem wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego złożonych przez SMK, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych obsrewuje dużą różnorodność w zakresie wpisywania danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska oraz Numeru Prawa Wykonywania zawodu. Prawidłowe zapisanie […]

Czytaj dalej Komunikat z dnia 22.07.2019 r. w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych rozpoczyna się 22.03.2019 r. Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacja krążeniowo-oddechowa i resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych rozpoczyna się 31.05.2019 r. Proszę o logowanie się w smk.

Czytaj dalej Daty rozpoczęcia kursów

Informacje w formie PDF dot. sprawozdawczości statystycznej za rok 2018 Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań? Przypominamy Praktykom Zawodowym Pielęgniarek i Położnych o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2018. Podmioty zwolnione z obowiązku Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (zarejestrowane w Izbach pod kodem […]

Czytaj dalej Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony za rok 2018

Pobierz tekst uchwały w formacie PDF: Uchwała Nr 18 i 22 za 2019 Uchwała   Nr  18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału Na podstawie art. 20 pkt 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj.: Dz. U. z […]

Czytaj dalej Uchwała wraz z nową składką członkowska na 2019r

Komunikaty w plikach PDF Informacje o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej – kod postępowania 04-19-000043/LSZ/03/1/03.4500.032.02/01 Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert – kod postępowania 04-19-000043/LSZ/03/1/03/03.4500.032.02/01

Czytaj dalej Informacje Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze z dnia 17 stycznia 2019 roku

Dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji przez członków OIPiP w Zielonej Górze w innych podmiotach niż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze może zostać przyznane wyłącznie wtedy, gdy ta sama forma kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego nie jest w danym roku kalendarzowym organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze . Na […]

Czytaj dalej Dofinansowanie form podnoszenia kwalifikacji przez członków OIPiP w Zielonej Górze

Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r.

Uprzejmie informuje ,że w Ministerstwie Zdrowia ustalono priorytetowe dziedziny szkolenia specjalizacyjnego finansowane ze środków MZ ( bezpłatne). Na naszym terenie są to specjalizacje w dziedzinie : pielęgniarstwa pediatrycznego i pielęgniarstwa rodzinnego. W celu uniknięcia problemów z przystąpieniem do w/w specjalizacji prosimy o zalogowanie się w SMK i przysłanie wniosku w formie papierowej do Izby (może […]

Czytaj dalej Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący priorytetowych szkoleń specjalizacyjnych

Pobierz Uchwałę Dotyczącą Składek Członkowskich Uchwała Nr 18 i 22   Informujemy, że składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się z rejestru okręgowej izby w 2018 r. wynosi 35,55 zł . Podstawa prawna: § 2 pkt 3 Uchwały Nr […]

Czytaj dalej Składki Członkowskie 2018