Nazwa
Wniosek o udzielenie zapomogi bezzwrotnej z Funduszu OIPiP w Zielonej Górze [ 80.00 Kb ]
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu oraz zaprzestania wykonywania zawodu
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej [ 39.00 Kb ]
Wniosek o udział w szkoleniu – powrót do zawodu pielęgniarki/położnej [ 74.50 Kb ]
Wniosek o skreślenie/wpisanie do OiPIP [ 31.65 Kb ]
Wniosek indywidualnej praktyki o wpis / zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą [ 144.00 Kb ]
Wniosek indywidualnej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą [ 56.00 Kb ]
pobierz ]
Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – część I [ 76.00 Kb ]
Wniosek grupowej praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – część II [ 92.00 Kb ]
Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą [ 52.00 Kb ]
Część III do Wniosku praktyki o wpis/zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Adresy udzielania świadczeń [ 84.00 Kb ]
Wniosek o refundację kosztów kształcenia z funduszu OIPiP [ 63.50 Kb ]
Arkusz zgłoszeniowy [ 81.00 Kb ]
Wniosek o nadanie dostępu do serwisu IBUK.pl [ 33.00 Kb ]
pobierz ]
Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej [ 35.52 Kb ]