Kontakt

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

 • NIP: 9730429192
 • REGON: 970025670
 • adres: ul. Grzegorza 30, 65-831 Zielona Góra
 • dni: w dni robocze, od poniedziałku do piątku
 • godziny: 08:00 do 16:00
 • e-mail: izba@oipip.zgora.pl
 • bank: Santander Bank Polska S.A. O/Zielona Góra
 • numer konta:
  72 1090 1535 0000 0000 5301 9224
 • FAX: 683244574

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Telefony

+48 533 885 550: Kształcenie i Doskonalenie Zawodowe

+48 732 526 272: Księgowość

+48 535 353 693: Centralny Rejestr Pielęgniarki i Położnej, Dział Prawa Wykonywania Zawodu, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (indywidualna praktyka pielęgniarki, położnej), Uznanie Kwalifikacji Zawodowej wynikające z przepisów Unii Europejskiej