Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

 ul. Grzegorza 30
65-831 Zielona Góra
 izba@oipip.zgora.pl
 od 8:00 do 16:00
 fax: +48 68 324 45 74
 BZ WBK S.A. I O/Zielona Góra
72 1090 1535 0000 0000 5301 9224
e-mail: izba@oipip.zgora.pl

Telefony

 +48 68 307 01 11

– Kształcenie i Doskonalenie Zawodowe
– Księgowość

 +48 732 526 272

– Księgowość

 +48 535 353 693

– Centralny Rejest Pielęgniarki i Położnej
Dział Prawa Wykonywania Zawodu
– Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (indywidualna praktyka pielęgniarki, położnej)
– Uznanie Kwalifikacji Zawodowej wynikające z przepisów Unii Europejskiej

Napisz do Nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Grzegorza 30, 65-831 Zielona Góra, w celu skontaktowania się ze mną. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana o dobrowolności wyrażonej zgody i możliwości odwołania jej w każdym czasie oraz zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącym praw względem moich danych osobowych.

[recaptcha]