Unia Europejska

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej – przewodnik

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy.