Prawo wykonywania zawodu

UWAGA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE!

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. przed dniem 15 lipca 2011r.) ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a spełniają inne wymagania określone w art. 28 albo art. 31, mogą uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli do dnia 1 stycznia 2015r. złożyły stosowny wniosek.

Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1039) po dniu 1 stycznia 2015 r. prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa.

Nazwa plikuLink do pliku
Wniosek o stwierdzenia prawa wykonywania zawodu [39 Kb][ pobierz ]
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz wpisanie do Okręgowego Rejestru. [44 Kb][ pobierz ]
Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz wpisanie do Okręgowego Rejestru. [37 Kb][ pobierz ]
Wniosek o wpis do Okręgowego Rejestru. [29 Kb][ pobierz ]
Wniosek o wykreślenie z Okręgowego Rejestru. [27 Kb][ pobierz ]
Wniosek o wydanie duplikatu w przypadku utraty zaświadczenia. [26 Kb][ pobierz ]
Zrzeczenie się PWZ [63 Kb][ pobierz ]
Zaprzestanie (zawieszenie) PWZ [330 Kb][ pobierz ]
Arkusz zgłoszeniowy / aktualizacyjny danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek / Rejestrze Położnych, prowadzonym przez ORPiP w Zielonej Górze [82 Kb][ pobierz ]
Wniosek o przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego [15 Kb][ pobierz ]
Wniosek o wymianę na nowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu[ pobierz ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia[ pobierz ]
Wniosek o warunkowe prawo wykonywania zawodu w określonym zakresie[ pobierz ]
Wniosek o warunkowe prawo wykonywania zawodu[ pobierz ]