Szanowni Państwo,W związku z pytaniami pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczącymi warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych […]

Czytaj dalej Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza terytorium państw UE

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla dzieci pielęgniarek i położnych.WAŻNE: zgłoszenia są przyjmowane do 10 stycznia 2021 r.Więcej informacji pod adresem:

Czytaj dalej Bezpłatne szczepionki donosowe przeciwko grypie dla dzieci Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo, Przesyłamy Stanowisko nr 34 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wraz z uzyskaną odpowiedzią z Ministerstwa Zdrowia. W udzielonej odpowiedzi odniesiono się jedynie do zmian w zakresie kształcenie podyplomowego pielęgniarek i położnych, nie ustosunkowano się do postulatów NRPiP […]

Czytaj dalej Stanowisko nr 34 NRPiP z dnia 11.03.2020 wraz z odpowiedzią z MZ

Szanowni Państwo, W związku z organizacją szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia przekazujemy w załączeniu dane kontaktowe do  tzw. szpitali węzłowych, do których pozostałe podmioty lecznicze przekazują wykazy pracowników do szczepień. Ponadto załączamy instrukcję dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia oraz plik – formularz zgłoszeniowy. Załączniki: Lista szpitali węzłowych Formularz szczepienia Zgoda na przetwarzanie […]

Czytaj dalej NFZ – organizacja szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników sektora ochrony zdrowia

Szanowni Państwo, Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko nr 40 podjęte przez NRPiP dnia 15.10.2020. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.Pismo dostępne w odnośniku.

Czytaj dalej Pismo Ministra Zdrowia w kontekście Stanowiska nr 40 podjętego przez NRPiP dnia 15.10.2020

Szanowni Państwo, Przekazujemy stanowiska podjęte na posiedzeniu NRPiP w dniu 15.10.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z nimi, jak i o zapoznaniem się z odpowiedzią Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego. Stanowisko 39 Stanowisko 40 Stanowisko 41 Stanowisko 42 Stanowisko 43 Pismo Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego

Czytaj dalej Stanowiska podjęte na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych w dniu 15.10.2020 r.