Zespoły i komisje

Zespoły

Zespół Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce – Oddział Terenowy w Z.Górze
– Przewodnicząca Alicja Spaczyńska
– tel. +48 604 508 266

Zespół ds. Pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania i Wychowania
– Przewodnicząca Gabriela Adamska
– Wiceprzewodnicząca Maria Jaroni

Komisje

Komisja ds. Prawa, Legislacji i Zmian Systemowych
– Przewodnicząca mgr Barbara Król

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
– Przewodnicząca mgr Bernardyna Iwanaszko

Komisja ds. Etyki
– Przewodnicząca mgr Teresa Frąckowiak

Komisja ds. Standardów zawodowych
– Przewodnicząca Urszula Kabza

Konsultanci

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa
– mgr Bogusława Buśko
– tel. 68 329 64 82

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
– Alina Hoffmann
– tel. 95 7428268

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
– dr nauk o zdrowiu Jolanta Chmielowiec
– tel. 68 3419255 wew. 237

Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
– mgr Zdzisława Sosnowska