Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący priorytetowych szkoleń specjalizacyjnych

Uprzejmie informuje ,że w Ministerstwie Zdrowia ustalono priorytetowe dziedziny szkolenia specjalizacyjnego finansowane ze środków MZ ( bezpłatne). Na naszym terenie są to specjalizacje w dziedzinie : pielęgniarstwa pediatrycznego i pielęgniarstwa rodzinnego.

W celu uniknięcia problemów z przystąpieniem do w/w specjalizacji prosimy o zalogowanie się w SMK i przysłanie wniosku w formie papierowej do Izby (może być drogą elektroniczną).

W przypadku wystąpienia trudności w logowaniu w systemie SMK proszę o telefon do Izby , spróbujemy pomóc.

Koordynator ds. kształcenia

Podobne