INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIA

Instrukcja logowania na Specjalizację Pediatryczną

 1. Zaloguj się w systemie SMK jako pielęgniarska https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
 2. Wejdź w Dane o planowanych szkoleniach
 3. Wybierz rodzaj kształcenia – szkolenie specjalizacyjne
 4. Wybierz dziedzinę kształcenia z listy – Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
 5. Na mapce kliknij odpowiednie województwo – Lubuskie
 6. Z listy wybierz odpowiednio:
 7. Nazwa planu kształcenia: SS/KROSNO/ZG/MZ/2018/P
 8. Organizatora: OKPPiP Sp. z o.o. Rzeszów/Tarnobrzeg/Krosno
 9. Planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia: Od 2018-10-30 do 2020-04-30
 10. Miejscowość odbywania się zajęć: Zielona Góra
 11. Uzupełnij wymagane pola
  UWAGA!
  Pola dotyczące stażu pracy należy wypełnić poprawnie (pola liczbowe) oraz dodać skan zaświadczenia potwierdzający staż pracy (minimum 2 lata w okresie ostatnich 5 lat)
 12. Po poprawnym uzupełnieniu wymaganych pól, kliknij Zapisz wniosek
 13. Pojawi się komunikat: Poprawnie wykonano akcję: Zapisz – kliknij Dalej
 14. Sprawdź wpisane dane i na dole strony kliknij: Wyślij i ponownie potwierdź: Wyślij
 15. Prawidłowo złożony wniosek otrzyma status: Do weryfikacji.

Pobierz instrukcję w PDF

Instrukcja logowania na Specjalizację Rodzinną

 1. Zaloguj się w systemie SMK jako pielęgniarska https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
 2. Wejdź w Dane o planowanych szkoleniach
 3. Wybierz rodzaj kształcenia – szkolenie specjalizacyjne
 4. Wybierz dziedzinę kształcenia z listy – Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 5. Na mapce kliknij odpowiednie województwo – Lubuskie
 6. Z listy wybierz odpowiednio:
 7. Nazwa planu kształcenia: SS/KROSNO/ZG/MZ/2018/R
 8. Organizatora: OKPPiP Sp. z o.o. Rzeszów/Tarnobrzeg/Krosno
 9. Planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia: Od 2018-10-30 do 2020-04-30
 10. Miejscowość odbywania się zajęć: Zielona Góra
 11.  Kliknij Złóż wniosek
 12. Uzupełnij wymagane pola
  UWAGA!
  Pola dotyczące stażu pracy należy wypełnić poprawnie (pola liczbowe) oraz dodać skan zaświadczenia potwierdzający staż pracy (minimum 2 lata w okresie ostatnich 5 lat)
 13. Po poprawnym uzupełnieniu wymaganych pól, kliknij Zapisz wniosek
 14. Pojawi się komunikat: Poprawnie wykonano akcję: Zapisz – kliknij Dalej
 15. Sprawdź wpisane dane i na dole strony kliknij: Wyślij i ponownie potwierdź: Wyślij
 16. Prawidłowo złożony wniosek otrzyma status: Do weryfikacji.

Pobierz instrukcję w PDF

 

 

Podobne