STANOWISKO Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie tajemnicy zawodowej

Szanowni Państwo,
Przekazujemy informację na wyżej wymieniony temat.

Podobne