Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na szkolenia: 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE termin rozpoczęcia 14 grudzień 2018 r. 2. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek ENDOSKOPIA termin rozpoczęcia 16 listopad 2018 r. 3. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych EDUKATOR W CUKRZYCY termin rozpoczęcia 9 listopad 2018 r. Serdecznie zapraszamy. […]

Czytaj dalej Nabór na szkolenia dla pielęgniarek

Dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji przez członków OIPiP w Zielonej Górze w innych podmiotach niż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze może zostać przyznane wyłącznie wtedy, gdy ta sama forma kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego nie jest w danym roku kalendarzowym organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze . Na […]

Czytaj dalej Dofinansowanie form podnoszenia kwalifikacji przez członków OIPiP w Zielonej Górze

Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra […]

Czytaj dalej Załącznik do uchwały Nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018 r.

Instrukcja logowania na Specjalizację Pediatryczną Zaloguj się w systemie SMK jako pielęgniarska https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp Wejdź w Dane o planowanych szkoleniach Wybierz rodzaj kształcenia – szkolenie specjalizacyjne Wybierz dziedzinę kształcenia z listy – Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek Na mapce kliknij odpowiednie województwo – Lubuskie Z listy wybierz odpowiednio: Nazwa planu kształcenia: SS/KROSNO/ZG/MZ/2018/P Organizatora: OKPPiP Sp. z o.o. […]

Czytaj dalej INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAKWALIFIKOWANIE NA SZKOLENIA

Realizacja porozumienia w zakresie płac została sfinalizowana Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, MZ podpisał 3 rozporządzenia. Wejdą one w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z […]

Czytaj dalej Realizacja Porozumienia z dnia 09.07.2018 w zakresie płac została sfinalizowana

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nawiąże współpracę NACZELNĄ PIELĘGNIARKĘ Opis Stanowiska Naczelnej Pielęgniarki Współtworzenie strategii zatrudnienia personelu pielęgniarskiego, Bieżąca koordynacja pracy podległego personelu pielęgniarskiego, Kierowanie i organizowanie pracy podległego personelu, Ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego, Współuczestnictwo w planowaniu zadań, Odpowiedzialność za wdrożenie i stosowanie procedur oraz standardów […]

Czytaj dalej Praca Naczelna Pielęgniarka – Lubuskie Centrum Ortopedii

Miłe Koleżanki i Koledzy już można się wpisywać w SMK na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne i pediatryczne. OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Sp. z o.o. nr planu kształcenia dla obu specjalizacji to: SS/K/ZG/MZ/2018 ROZPOCZĘCIE 30.10.2018 DLA OBU SPECJALIZACJI

Czytaj dalej Zapis na specjalizacje z pielęgniarstwa rodzinnego i pediatrycznego

Miłe koleżanki i Koledzy, od poniedziałku dnia 20.08.2018 r. można składać wnioski na specjalizacje dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno: specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – kwalifikacja odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych […]

Czytaj dalej Wnioski na specjalizacje dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia