Dofinansowanie form podnoszenia kwalifikacji przez członków OIPiP w Zielonej Górze

Dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji przez członków OIPiP w Zielonej Górze w innych podmiotach niż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze może zostać przyznane wyłącznie wtedy, gdy ta sama forma kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego nie jest w danym roku kalendarzowym organizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze .

Na wniosek członków Izby każda forma kształcenia może być zorganizowana poza Zieloną Górą pod warunkiem spełnienia wymogów programowych ( placówki stażowe.)

Podobne