Zmiany w ustawach o działalności leczniczej i o zawodach pielęgniarki i położnej w związku z epidemią

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Państwu Pismo od Pana Wiceprezesa NRPiP, Sebastiana Irzykowskiego. Pan Wiceprezes informuje w nim m.in. o zmianach w ustawie o działalności leczniczej , w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych, oraz w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma.

Podobne