Stanowiska podjęte na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych w dniu 15.10.2020 r.

Szanowni Państwo,
Przekazujemy stanowiska podjęte na posiedzeniu NRPiP w dniu 15.10.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z nimi, jak i o zapoznaniem się z odpowiedzią Podsekretarza Stanu Macieja Miłkowskiego.

Podobne