Komunikat z dnia 22.07.2019 r. w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

Komunikat z dnia 22.07.2019 r.
w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

            W związku z procedowaniem wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego złożonych przez SMK, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych obsrewuje dużą różnorodność w zakresie wpisywania danych osobowych, w tym: imienia
i nazwiska oraz Numeru Prawa Wykonywania zawodu. Prawidłowe zapisanie danych ww. danych w SMK jest istotne z uwagi na fakt, że zostaną zamieszczone na dyplomie uzyskane z tytułu specjalisty.

            W związku z powyższym Centrum zwraca się z prośbą o weryfikację danych w profilu użytkownika. W tym celu, należy zalogować się do SMK, wybrać kafelek – „Mój Profil”
i po użyciu przycisku „Edytuj” dokonać zmian w danych osobowych tj. w polu – imię, drugie imię i nazwisko. Każda dana zawarta w ww. polach powinna zaczynać się wielką literą, a kolejne małymi literami. W przypadku niedopisania drugiego imienia należy zostawić puste pole,
a w sytuacji posiadania nazwiska dwuczłonowego należy zarówno pierwszy człon jak i drugi napisać z dużej litery lub zgodnie z dokumentem tożsamości.

            W celu dokonania weryfikacji numeru PWZ należy zalogować się do SMK, wybrać kafelek – „Wniosek o modyfikację uprawnień”, a następnie kafelek – „Nowy wniosek
o modyfikację uprawnień”. Po wybraniu tej funkcji należy prawidłowo wpisać numer PWZ, króry powinien zawierać ciąg 7 cyfer zakończonych literą P (dla pielęgniarki) lub wielką literą A (dla położnej). Dokonane zmiany należy zapisać i przesłać do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, celem weryfikacji uprawnień.

            Dokonanie powyższych aktualizacji zniweluje pojawiające się nieprawidłowości
w zakresie danych osobowych i numeru PWZ.

            Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione pola w profilu użytkownika.

dr n. med. Beata Guzak

Dyrektor

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

Podobne