Wniosek o stwierdzenie nadpłaty i interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje, że nie będą wystawiane PITY-8C dla pielęgniarek i położnych, które w roku 2018 korzystały z nieodpłatnych kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych organizowanych przez OIPIP w Zielonej Górze lub otrzymały refundację na kształcenie podyplomowe z Izby. Podjęcie takiej decyzji było możliwe po ukazaniu się wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2017r sygn. akt II 1206FSK/15 oddalającego skargę kasacyjną Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 08 stycznia 2015 sygn. akt I SA/GI 624/14 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, związanych z finansowaniem członkom Izby udziału w kursach szkoleniowych.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze zwróciła się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która to opinia wskazuje, iż OIPIP w Zielonej Górze nie ma obowiązku składania PIT-8C wykazującej kwoty refundowane poszczególnym członkom Izby z tytułu obowiązkowego kształcenia podyplomowego przewidzianego w art 66 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej tzn:

1)studia magisterskie

2) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja)

3) kurs kwalifikacyjny

4) kurs specjalistyczny

5) kurs dokształcający

W wyniku uzyskania powyższej interpretacji , pielęgniarki i położne , które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze  informację PIT 8C z tytułu refundacji szkoleń będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie i starać się o zwrot nadpłaty z tytułu opodatkowania przychodu wykazanego w PIT 8C z tytułu refundacji szkoleń wymienionych w art 66 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Informujemy, że okres korekty wynosi maksymalnie 5 lat wstecz (do końca 2018 roku można będzie składać korekty za 2012 r.).

Dokonanie powyższej korekty nie jest obowiązkiem podatnika, a prawem, z którego może skorzystać.

Pomocne dokumenty do złożenia korekty zeznań rocznych:

· wniosek o stwierdzenie nadpłaty – do pobrania – należy przygotować osobny dla każdego roku podatkowego

· kopia interpretacji podatkowej

· formularz z korektą zeznania podatkowego za składany rok – należy przygotować go osobiście – informacje dotyczące korekty PITów należy pozyskać z właściwego Urzędu Skarbowego.

· dokument potwierdzający ukończenie danej formy kształcenia podyplomowego przez wnioskodawcę -wymienionej w art 66 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Podobne