Pismo Ministra Zdrowia w kontekście Stanowiska nr 40 podjętego przez NRPiP dnia 15.10.2020

Szanowni Państwo,
Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko nr 40 podjęte przez NRPiP dnia 15.10.2020.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Pismo dostępne w odnośniku.

Podobne