Stanowisko nr 34 NRPiP z dnia 11.03.2020 wraz z odpowiedzią z MZ

Szanowni Państwo,

Przesyłamy Stanowisko nr 34 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wraz z uzyskaną odpowiedzią z Ministerstwa Zdrowia.

W udzielonej odpowiedzi odniesiono się jedynie do zmian w zakresie kształcenie podyplomowego pielęgniarek i położnych, nie ustosunkowano się do postulatów NRPiP w zakresie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, ograniczenia katalogu organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz akredytacji.

Stanowisko NRPiP
Odpowiedź MZ

Podobne