Lubuskie Dni Naczyniowe, Łagów 20-21.10.2023 r.

Konferencja z cyklu” Lubuskie Dni Naczyniowe” jest inicjatywą Pana Prof. dr hab. n. med. Łukasza Dzieciuchowicza – kierownika Katedry Chirurgii i Chorób Naczyń Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego i Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Od samego początku celem konferencji jest rozwój nauk medycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowej lekarzy i przedstawicieli innych zawodów medycznych. W zamyśle organizatorów Lubuskie Dni Naczyniowe stanowić mają wyjątkową sposobność do wymiany wiedzy i doświadczeń. Konferencja ma ponadto umożliwić prezentację potencjału naukowego i intelektualnego województwa lubuskiego obok innych czołowych polskich ośrodków naukowych i akademickich. Jako miejsce tegorocznej konferencji wybraliśmy położony wśród jezior i lasów Łagów, w którym w 1895 roku urodził się laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z 1939 roku prof. Gerhard Domagk. Cukrzyca nazywana jest globalną epidemią XXI wieku. Pomimo znaczącego postępu w jej leczeniu, zwłaszcza w zakresie terapii ostrych powikłań, przewlekłe następstwa tej choroby w dalszym ciągu stanowią poważny problem kliniczny i terapeutyczny i prowadzą do zwiększonej śmiertelności, inwalidztwa oraz obniżenia jakości życia pacjentów. Procesy patologiczne wynikające z długotrwałych zaburzeń gospodarki węglowodanowej dotyczą układu sercowo-naczyniowego, nerek, narządu wzroku, a także układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego oraz skóry, co prowadzi do poważnych zmian w obrębie stóp chorych.

Tym problemom klinicznym i terapeutycznym poświęcona będzie kolejna już edycja Lubuskich Dni Naczyniowych. Wzorem latach poprzednich, spotkanie będzie wyjątkową sposobnością do wymiany wiedzy i doświadczeń, nie tylko w zakresie szeroko pojętej chirurgii naczyniowej czy diabetologii, ale również płaszczyzną rozwoju współpracy innych specjalności medycznych. Program tej interdyscyplinarnej konferencji obejmować będzie wykłady uznanych Ekspertów, a w jej części praktycznej – sesję warsztatową oraz zostaną zaprezentowane i omówione ciekawe przypadki kliniczne.

Kurs obejmować będzie część wykładową oraz praktyczną – możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem wewnątrznaczyniowym. Warsztaty będą poświęcone  metodom terapeutycznym stosowanym w leczeniu stopy cukrzycowej i innych zakażeniach.

Koszt uczestnictwa dla Pielęgniarek*:
– udział w Kursie: 100 zł brutto / piątek 20.10.2023, godz.: 8.30-12.30/
– udział w Warsztatach: 50 zł brutto / sobota 21.10.2023 r., godz. 14.30-17.00/
– udział w 3.LDN (kurs + konferencja + warsztaty): 250,00 zł

https://lubuskiedninaczyniowe.pl/

* Opłata nie obejmuje noclegu.

Podobne