Ogólnopolska Konferencja Epidemiologii i Chorób Zakaźnych

Szanowni Państwo,
Przekazujemy informacje o konferencji.

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐞𝐬 jest towarzystwem naukowym zrzeszonym w ramach rodziny organizacji europejsko-amerykańskiego towarzystwa naukowego Center for American Studies (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for Medical Studies i Center for American Studies jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Center for Medical Studies zaprasza do czynnego i biernego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Epidemiologii i Chorób Zakaźnych.

Celem konferencji jest dyskusja na temat osiągnięć, problemów i wyzwań epidemiologii i chorób zakaźnych.

Do czynnego udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów oraz doświadczonych badaczy, a także lekarzy i innych członków personelu medycznego.

🗓️Konferencja odbędzie się w sobotę 18 maja 2024 między 9:00 a 15:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

⏰Chcesz wystąpić z prezentacją na konferencji jako prelegent? Zgłoś abstrakt swojej prezentacji do 7 maja 2024 roku.

💻Chcesz uczestniczyć w konferencji jako słuchacz? Zarejestruj się do 11 maja 2024 roku.

Więcej informacji o Konferencji znajdą Państwo pod linkiem zamieszczonym poniżej.
https://fb.me/e/4PpOvKnU8

Podobne