Bezpłatne szkolenie specjalizacyjne

Szanowni Państwo,
Przekazujemy, w imieniu Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – Placówka Krosno, informację o możliwości wzięcia udziału w specjalizacji dofinansowanej z Ministerstwa Zdrowia.

Podobne