Oferta pracy

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu ofertę pracy.

Firma Probet Sp. z o.o., poszukuje Pielęgniarek/Pielęgniarzy do współpracy.

 Jeżeli szukasz dodatkowego zarobku oraz posiadasz:

prawo do wykonywania zawodu, 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
prawo do wykonywania indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki z wpisem do rejestrów: 
– skontaktuj się z nami!
Miejsce pracy: Wiechlice/Małomice
Gwarantujemy:
podjęcie współpracy na czas nieokreślony od 01.12.2023,
z tytułu gotowości wykonywania umowy miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości 700,00 PLN netto,
dodatkowo za każdorazowe wykonanie usługi pomocy doraźnej w wyniku telefonicznego wezwania zleceniodawca otrzyma 400,00 PLN netto. 

Podobne