Wrocław, 15.03.2020 Szanowni pracownicy ochrony zdrowia! Obecne uwarunkowania epidemiologiczne, wprowadzone rozwiązania systemowe oraz ogólnospołeczna sytuacja w Polsce mogą negatywnie odbijać się na zdrowiu psychicznym osób pracujących w szczególnie obciążonych placówkach ochrony zdrowia. Z myślą o personelu medycznym szczególnie narażonym na pracę w stresujących warunkach, a co za tym idzie, na negatywne i długotrwałe konsekwencje dla […]

Czytaj dalej BADANIE NAUKOWE – PANDEMIA A ZDROWIE PSYCHICZNE

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.Dokument dostępny do pobrania tutaj

Czytaj dalej Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Dr n.med. Elżbieta Tomiak 19.03.2020 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej województwa lubuskiego Szanowne Koleżanki i Koledzy, W związku z epidemią CoViD-2019 byliśmy zmuszeni przeorganizować naszą pracę i przyjmowanie pacjentów. W obecnej sytuacji nasza praca polega głównie na udzielaniu teleporad. W związku z tym na pewno każdy z nas ma wiele wątpliwości jak teleporady można […]

Czytaj dalej Pismo Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji. Proszę o upowszechnienie zaleceń. Jednocześnie załączam Zalecenia dla osób izolowanych w domu, celem wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych. Z poważaniem Izabela KucharskaZastępca […]

Czytaj dalej Zalecenia dla pacjentów

Komunikat do pobrania tutaj Załączniki:Zał. 1 – Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Zał. 2 – Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2. Zał. 3 – Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla […]

Czytaj dalej Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-CoV- 2 I KONIECZNOŚCIĄ MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA A TAKŻE W ZWIĄZKU Z ZALECENIEM WDRAŻANIA SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ORAZ ZWALCZANIEM COVID-19 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROSI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE – CZŁONKÓW OIPiP W ZIELONEJ […]

Czytaj dalej UWAGA !!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje, że XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych planowany na 27 marca 2020 r.  zostaje odwołany. O nowym terminie Zjazdu zostaną Państwo poinformowani. Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi załącznikami: Choroby wymagające hospitalizacjiKoronawirusChoroby – KwarantannaZmiana kalendarza wyborczegoUstalenie terminu zjazdu

Czytaj dalej XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych odwołany

Witam, W ślad za apelem Głównego Inspektoratu Sanitarnego o treści „Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne” oraz po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze oraz Prezydenta Zielonej Góry i biorąc pod uwagę zdrowie oraz […]

Czytaj dalej Apel

Szanowni Państwo,pragnę poinformować, że Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z dr. n. med. Iwoną Towpik, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diabetologii organizuje 2 kwietnia br. spotkanie edukacyjne  dot. Nowoczesnego leczenia cukrzycy. Zaproszenie – Nowoczesne leczenie cukrzycy

Czytaj dalej Spotkanie edukacyjne dotyczące Nowoczesnego Leczenia Cukrzycy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”. Konferencja organizowana jest przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zielonej Górze oraz Pracownię Pielęgniarstwa Specjalistycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. To szczególne, interdyscyplinarne wydarzenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku w Kolesinie. Tematyka Konferencji obejmować będzie najważniejsze zagadnienia na co dzień […]

Czytaj dalej XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”