Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji. Proszę o upowszechnienie zaleceń. Jednocześnie załączam Zalecenia dla osób izolowanych w domu, celem wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych. Z poważaniem Izabela KucharskaZastępca […]

Czytaj dalej Zalecenia dla pacjentów

Komunikat do pobrania tutaj Załączniki:Zał. 1 – Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Zał. 2 – Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2. Zał. 3 – Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla […]

Czytaj dalej Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-CoV- 2 I KONIECZNOŚCIĄ MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA A TAKŻE W ZWIĄZKU Z ZALECENIEM WDRAŻANIA SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ORAZ ZWALCZANIEM COVID-19 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROSI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE – CZŁONKÓW OIPiP W ZIELONEJ […]

Czytaj dalej UWAGA !!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje, że XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych planowany na 27 marca 2020 r.  zostaje odwołany. O nowym terminie Zjazdu zostaną Państwo poinformowani. Prosimy również o zapoznanie się z poniższymi załącznikami: Choroby wymagające hospitalizacjiKoronawirusChoroby – KwarantannaZmiana kalendarza wyborczegoUstalenie terminu zjazdu

Czytaj dalej XXXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych odwołany

Witam, W ślad za apelem Głównego Inspektoratu Sanitarnego o treści „Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne” oraz po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze oraz Prezydenta Zielonej Góry i biorąc pod uwagę zdrowie oraz […]

Czytaj dalej Apel

Szanowni Państwo,pragnę poinformować, że Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z dr. n. med. Iwoną Towpik, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie diabetologii organizuje 2 kwietnia br. spotkanie edukacyjne  dot. Nowoczesnego leczenia cukrzycy. Zaproszenie – Nowoczesne leczenie cukrzycy

Czytaj dalej Spotkanie edukacyjne dotyczące Nowoczesnego Leczenia Cukrzycy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”. Konferencja organizowana jest przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zielonej Górze oraz Pracownię Pielęgniarstwa Specjalistycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. To szczególne, interdyscyplinarne wydarzenie odbędzie się dnia 24 kwietnia 2020 roku w Kolesinie. Tematyka Konferencji obejmować będzie najważniejsze zagadnienia na co dzień […]

Czytaj dalej XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesna anestezjologia i intensywna terapia”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zatrudni PIELĘGNIARKĘ – Oddział Terenowy Międzyrzecz/Sulęcin Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie medyczne – pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV, wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, pocztą na adres: Regionalne Centrum […]

Czytaj dalej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zatrudni

Koleżanki pielęgniarki i położne, kurs specjalistyczny w zakresie szczepienia ochronne dla pielęgniarek rozpoczyna się dnia 21.02.2020 r. (piątek) o godz. 15:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Grzegorza 30,   65-831 Zielona Góra kurs specjalistyczny w zakresie wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłychdla pielęgniarek i położnych rozpoczyna się dnia 28.02.2020 r. (piątek) o […]

Czytaj dalej Nabór na kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych