Witam,

W ślad za apelem Głównego Inspektoratu Sanitarnego o treści „Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne” oraz po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze oraz Prezydenta Zielonej Góry i biorąc pod uwagę zdrowie oraz bezpieczeństwo uczestników szkoleń podjęliśmy niezwykle trudną dla nas decyzję o zawieszeniu kursów i szkoleń do odwołania.
O ponownym wznowieniu szkoleń będziemy powiadamiać telefonicznie, drogą e-mailową, oraz zamieszczoną informacją na stronie izby.

Przewodnicząca ORPIP w Zielonej Górze
Weronika Rozenberger