Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Konferencja NRPiP: “Bezpieczne warunki pracy pielęgniarek i położnych”

10 września 2018 - 11 września 2018

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych w wykonywaniu zawodu, a tym samym bezpieczeństwo pacjentów. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Znajomość przepisów związanych z wykonywaną pracą przez pracodawców, podległych im kierowników oraz pracowników – jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego organizowania stanowisk pracy i samej pracy. Świadomość zagrożeń, jakim podlegają pielęgniarki i położne podczas pracy, a także wiedza o ergonomicznej organizacji stanowiska pracy, nabycie umiejętności właściwych technik i sposobów wykonywania pracy pozwala na efektywną ochronę ich zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa.

Do udziału w konferencji zapraszamy pielęgniarki i położne, kadrę zarządzającą w pielęgniarstwie oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa pracy.

Program Konferencji

10 września 2018 r.

8.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji – Zofia Małas –Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.15–10.30 Wystąpienie zaproszonych gości

10.30–13.30 Sesja I. Rozwiązania systemowe w zakresie bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych

 1. Priorytetowe działania w zakresie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych– Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce
 2. Polityka tworzenia bezpiecznych warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy pielęgniarki i położnej
 3. Przerwa kawowa
 4. Ergonomia pracy na stanowisku pielęgniarki i położnej
 5. Wyniki działalności kontrolno-nadzorczych Państwowej Inspekcji Pracy w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy pielęgniarek i położnych
 6. Obiad

14.30–16.45 Sesja II Zagrożenia  na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej

 1. Agresja wobec pielęgniarek i położnych: przyczyny, skutki, radzenie sobie
 2. Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i funkcjonowanie pielęgniarek i położnych  w Polsce na tle badań w innych krajach
 3. Przerwa kawowa
 4. Zagrożenia biologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej
 5. Ryzyko ekspozycji pracownika medycznego na materiał biologiczny
 6. Zaburzenia psychozdrowotne w pracy zmianowej
 7. Kolacja

11 września 2018 r.

9.00–12.30 Sesja III  Nadmierne obciążenie pracą a odpowiedzialność pielęgniarek i położnych

 1. Odpowiedzialność pracownicza i cywilna
 2. Odpowiedzialność zawodowa
 3. Przerwa kawowa
 4. Przyczyny i konsekwencje prawne zdarzeń niepożądanych i zdarzeń medycznych
 5. Ryzyka i szkody na wybranych stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych z perspektywy ubezpieczyciela
 6. Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie – ryzyka i szkody
 7. Podsumowanie, wnioski i zamknięcie konferencji
 8. Obiad

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Zapisy

Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem zakwalifikowania jest dokonanie rejestracji i opłaty. Opłata za udział w konferencji zawiera materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, 2x lunch, kolację integracyjną i  wynosi:

450 zł. –opłata dokonana w terminie do 31.07.2018r ;

500 zł – opłata dokonana po 31.07.2018r.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok.10.

Na rachunek: Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 w tytule przelewu „konferencja bezpieczna praca

Organizator

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Telefon:
(22) 327 61 61
Email:
nipip@nipip.pl
Strona internetowa:
nipip.pl

Miejsce

Hotel Gromada Warszawa Centrum
Pl. Powstańców Warszawy 2
Warszawa, mazowieckie 00-030 Polska
+ Google Map
Telefon:
+48 (22) 58 29 543
Strona internetowa:
http://www.gromada.pl/hotelwarszawa-centrum/lokalizacja