Szanowni Państwo,
Przekazujemy informację na temat pracy dla pielęgniarki.

NZOZ mgr Beata Kluczkiewicz zatrudni pielęgniarkę środowiska nauczania i
wychowania w ramach umowy – zlecenia 4 razy w tygodniu po 4 godziny.
Kontakt telefoniczny: 605 255 787