Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci
SP ZOZ w Wojnowie pilnie zaprasza do współpracy

PIELĘGNIARKĘ
w wymiarze 1/2 etatu (około 6 dyżurów w miesiącu)
kontakt:
Pani mgr Justyna Chowiera – Pielęgniarka Oddziałowa
tel. kom. 664 739 314
tel. 68 352 50 23