Miłe Koleżanki i Koledzy już można się wpisywać w SMK na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne i pediatryczne.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Sp. z o.o.
nr planu kształcenia dla obu specjalizacji to: SS/K/ZG/MZ/2018

ROZPOCZĘCIE 30.10.2018 DLA OBU SPECJALIZACJI