Miłe koleżanki i Koledzy,

od poniedziałku dnia 20.08.2018 r. można składać wnioski na specjalizacje dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno:

  1. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek – kwalifikacja odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Grzegorza 30 w Zielonej Górze
  2. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek -kwalifikacja odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Grzegorza 30 w Zielonej Górze

Cena specjalizacji

  • PEŁNOPŁATNEJ W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO wynosi 2548,- złotych;
  • PIELĘGNIARSTWA W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO wynosi 3100,- złotych.

W sprawach niejasnych proszę kontaktować się z Bernadyną Iwanaszko tel. 608 529 723.