W IV kwartale 2020 r. w OIPiP w Zielonej Górze rozpoczną się specjalizacje dla pielęgniarek finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Dziedziny:
•  pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
•  pielęgniarstwo chirurgiczne
•  pielęgniarstwo internistyczne
•  pielęgniarstwo psychiatryczne

Prosimy o składanie kart zgłoszeń drogą mailową na adres: ksztalcenie@oipip.zgora.pl lub izba@oipip.zgora.pl
Lub pisemnie na adres: ul. Grzegorza 30, 65-831 Zielona Góra

Więcej informacji pod nr tel. 68 307 01 11 (kształcenie OIPiP) lub 608 529 723 (Bernadyna Iwanaszko).

Zapraszamy!