Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
rozpoczyna kursy specjalistyczne w zakresie:

  1. szczepienia ochronne dla pielęgniarek
  2. szczepienia ochronne dla położnych
    dnia 16.01.2022
  3. resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
    dnia 29.01.2022
  4. endoskopia dla pielęgniarek
    dnia 15.01.2022

Osoby zainteresowane proszę składać wnioski w systemie SMK, proszę przed złożeniem wniosku
o pobranie od pracodawcy potwierdzenie o zatrudnieniu i załączanie je do wniosku w systemie
SMK.
Dzień kwalifikacji to dzień rozpoczęcia się szkolenia i proszę wziąć ze sobą PWZ lub kserokopię
PWZ
Jeśli zaistnieją zmiany dotyczące rozpoczęcia szkolenia będę informować drogą: e-mail; sms; oraz
telefonicznie.
Bliższe informacje tel. 68 307 01 11 OIPiP w Zielonej Górze
oraz prywatny tel. koordynatora ds. kształcenia 608 529 723