Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze we wrześniu 2021 r. organizuje kursy specjalistyczne:

1. Kurs specjalistyczny –   Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”  rozpoczęcie 25.09.2021 r. – 04.12.2021 r.
2. Kurs specjalistyczny –  “Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych” rozpoczęcie 18.09.2021 r. – 18.12.2021 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 68 307 01 11