Od 01.02.2019 r. rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie Wywiad i badania fizykalne dla pielęgniarek i położnych, przy logowaniu do systemu SMK  –  WBF/ZielonaGóra/2019 – 01.02.2019-26.04.2019

Organizatorem kursu jest OKPPiP w Krośnie. Zajęcia będą odbywały się w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ul. Grzegorza 30 od godz. 9:00.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby chętne.