Informuję  o rozpoczęciu specjalizacji dofinansowanej przez Ministra Zdrowia w dziedzinie pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek.

Proszę osoby zainteresowane do wzięcia udziału w szkoleniu specjalizacyjnym (bezpłatnym) o logowanie się w SMK

Logowanie:  SS/K/ZGORA/MZ/2018

Data kwalifikacji  dnia 11 grudzień 2018 r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

65-831 Zielona Góra ul. Grzegorza 30

Planowana data rozpoczęcia specjalizacji: 28.12.2018 r.

Serdecznie zapraszamy

Koordynator ds. kształcenia OIPiP

Benia Iwanaszko