Pobierz informacje o naborze w wersji PDFratunkowa-zielona-gora-12-2018.pdf

Pobierz instrukcję złożenia wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie SMK – Instrukcja-SMK-ratunkowa.PDF

NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE DLA PIELĘGNIAREK
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie specjalizacyjne dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek. Ilość miejsc dofinansowanych- 25.

 Szkolenie specjalizacyjne obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – 490 godz. realizowanych w systemie weekendowym;
 • zajęcia stażowe – 322 godz. realizowanych w systemie stacjonarnym w placówkach na terenie województwa lubuskiego.

Warunkiem zakwalifikowania do bezpłatnego udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

 • udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ciągu ostatnich 5-ciu lat;
 • posiadanie aktualnego Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • niekorzystanie w ciągu ostatnich pięciu lat ze szkolenia specjalizacyjnego dofinansowanego ze środków publicznych;
 • uzyskanie pozytywnego wyniku z testu kwalifikacyjnego (test 60 pytań).

Zakres literatury do testu:

 1. Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa
 2. Medycyna ratunkowa i katastroficzna – Zawadzki A. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych PZWL W-wa 2013.

Uczestnik specjalizacji  do ukończenia szkolenia specjalizacyjnego powinien przedstawić zaświadczenia
o ukończeniu następujących kursów specjalistycznych:

 1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłego
 2. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla dorosłych
 3. Resuscytacja oddechowo- krążeniowa noworodka
 4. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych lub dyplom specjalisty uzyskany po 2001 roku lub dyplom uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.

KWALIFIKACJE

Termin kwalifikacji: 11.12.2018 r. godz. 9:00

Miejsce kwalifikacji: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze, ul. Grzegorza 30

Obowiązkowo w dniu kwalifikacji każdy uczestnik musi mieć przy sobie:

– Prawo wykonywania zawodu

– Oryginał dokumentu potwierdzającego 2 letni staż pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

Kontakt do organizatora:    508 867 756;    508 868 063;   krosno@okppip.pl

UWAGA!!!

Informujemy, iż od 1 lipca 2017 r. obowiązuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który obliguje wszystkie pielęgniarki/położne do zarejestrowania się
w SMK pod adresem smk.ezdrowie.gov.pl oraz złożenia wniosku na wybrane szkolenie specjalizacyjne, co jest warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego.

Niekompletne wnioski (brak skanu potwierdzającego dwuletni staż pracy w okresie ostatnich 5 lat) będą odrzucane!

Dane do logowania  oraz instrukcja złożenia wniosku w SMK są dostępne na stronie internetowej OKPPIP.