Epidemia COVID-19[ pobierz ]
Światowa Organizacja Zdrowia – World Health
Organization WHO - 04 luty 2020
[ pobierz ]
COVID 19 - Zalecenia[ pobierz ]
Pielęgniarka po kontacie z chorym COVID-19[ pobierz ]
Apel Prezydium NRPiP z 7.04.2020[ pobierz ]
Apel samorządów zawodów medycznych[ pobierz ]
OIPiP Zielona Góra[ pobierz ]
Poradnik - Skierowanie do pracy[ pobierz ]
2020.04.18 pismo do prezes NRPiP[ pobierz ]
Teleporada aspekty badania fizykalnego[ pobierz ]
Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem[ pobierz ]
Zalecenia PTEiLChZ izolowani poza szpitalem[ pobierz ]
PREZENTACJA - Porady telefoniczne dla dorosłych[ pobierz ]
Wytyczne pielęgniarka POZ B.Ostrzycka[ pobierz ]
Konferencja online w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wyboru świadczeniodawcy POZ w dniu 29 czerwca 2020 r.
[ pobierz ]
Sprzeciw w sprawie zaleceń dotyczących porodów rodzinnych[ pobierz ]
Komunikat - Akademia EDM[ pobierz ]
Pismo do MEN[ pobierz ]
Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej[ pobierz ]
SPRAWOZDANIE KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ,KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
[ pobierz ]
Samorząd pielęgniarek i położnych w hołdzie pielęgniarkom[ pobierz ]
Uroczystość w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych koronawirusem [ pobierz ]
Informacja - Podzespoły Kształcenie podyplomowe[ pobierz ]