Informacje w formie PDF dot. sprawozdawczości statystycznej za rok 2018

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań?

Przypominamy Praktykom Zawodowym Pielęgniarek i Położnych o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2018.

Podmioty zwolnione z obowiązku

Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (zarejestrowane w Izbach pod kodem praktyki 93 i 94). zakładzie podmiotu leczniczego (zarejestrowane w Izbach pod kodem praktyki 93 i 94).

Terminy sprawozdań

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018” – Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 – Dz. U. z 2017 r., poz. 2471)

http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-statystycznych/pbssp-2018/

Wyciąg z „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018”:

Rodzaj sprawozdaniaTermin przekazania sprawozdaniaPodmioty zobowiązane
do sporządzenia sprawozdania
MZ-88
sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
do 01.03.2019 rPodmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
MZ-89
sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
do 01.03.2019 r.Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
MZ-11
sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
do 29.03.2019 rPodmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ (dotyczy także poradni i praktyk stomatologicznych).
Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek
i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.

Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych  Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakładce Projekty / Statystyka / SSOZ / https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/.

Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.

Szczegółowych informacji na terenie woj. lubuskiego udzielają:

Podstawy prawne:

  • 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2471)