Kurs specjalistyczny w zakresie wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych rozpoczyna się 22.03.2019 r.

Kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacja krążeniowo-oddechowa i resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka dla pielęgniarek i położnych rozpoczyna się 31.05.2019 r.

Proszę o logowanie się w smk.