Drogie Koleżanki i Koledzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych składam najserdeczniejsze życzenia wielu pomyślnych dni, radości i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Życzę również wielu satysfakcji  z własnych dokonań i wytrwałości w zmaganiu się z prozą życia, niech każdy dzień przyniesie Wam zadowolenie, będzie pełen  życzliwości , entuzjazmu i determinacji oraz szacunku otoczenia.

W dniu Naszego Święta życzę przede wszystkim takich sukcesów zawodowych, które nadają sens naszej pracy.