Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji. Proszę o upowszechnienie zaleceń.

Jednocześnie załączam Zalecenia dla osób izolowanych w domu, celem wykorzystania przez personel medyczny kierujący pacjenta do izolacji w warunkach domowych.

Z poważaniem

Izabela Kucharska
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego


Dokumenty do pobrania

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem

Zalecenia PTEiLChZ dla pacjentów izolowanych poza szpitalem (22.03.2020)