Drogie  Koleżanki  i  Koledzy

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  i  Dnia Położnej

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych składam najserdeczniejsze życzenia wielu pomyślnych dni, radości i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Życzę również wielu satysfakcji z własnych dokonań i wytrwałości w zmaganiu się z prozą życia, niech każdy dzień przyniesie Wam zadowolenie, będzie pełen życzliwości , entuzjazmu i determinacji oraz szacunku otoczenia.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Weronika Rozenberger