W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ W KRAJU ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-CoV- 2 I KONIECZNOŚCIĄ MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA I ŻYCIA A TAKŻE W ZWIĄZKU Z ZALECENIEM WDRAŻANIA SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM ORAZ ZWALCZANIEM COVID-19 OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROSI PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE – CZŁONKÓW OIPiP W ZIELONEJ GÓRZE O ZAŁATWIANIE SPRAW W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB TELEFONICZNEJ, A TAKŻE O OGRANICZENIE OSOBISTYCH WIZYT W BIURZE OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.