Dr n.med. Elżbieta Tomiak 19.03.2020
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie medycyny rodzinnej
województwa lubuskiego

                       Szanowne Koleżanki i Koledzy, 


  W związku z epidemią CoViD-2019 byliśmy zmuszeni przeorganizować naszą pracę i przyjmowanie pacjentów. W obecnej sytuacji nasza praca polega głównie na udzielaniu teleporad. W związku z tym na pewno każdy z nas ma wiele wątpliwości jak teleporady można bezpiecznie stosować. Oczywiście nie ma jednej dobrej recepty i zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu. 
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, aby zminimalizować ryzyko popełnianych błędów w odniesieniu do teleporad przesyłam Państwu kolejną prezentacje. Prezentacja została przygotowana pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 
Mam nadzieję, że pomoże ona Państwu chociaż w pewnym zakresie w bieżącej pracy.
                      Z poważaniem 
                           Elżbieta Tomiak 

Zał. 1 PREZENTACJA – Teleporada aspekty badania fizykalnego

Zał. 2 PREZENTACJA – Porady telefoniczne dla dorosłych