Szanowni Państwo,
105. Szpital Kresowy z Przychodnią SPZOZ filia w Żaganiu pilnie potrzebuje zatrudnić pielęgniarki/pielęgniarzy:

  • pielęgniarki/pielęgniarzy operacyjnych – po minimum kursie kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa operacyjnego lub dla instrumentariuszek – poszukiwane 2 osoby,
  • pielęgniarki/pielęgniarzy anestozjologicznych – po mimimum krusie kwalifikacyjnym anestezjologicznym i intensywnej opeki medycznej – poszukiwane 2 osoby,

Osoby gotowe do podjęcia zatrudnienia zostaną skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), zostaną objęte ubezpieczeniem ochronnym oraz uzyskają wyższe wynagrodzenie w stosunku do miesiąca poprzedzającego skierowanie.

Zainteresowane osoby są proszone o kontakt z Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze (email: izba@oipip.zgora.pl) lub pod adresem marta.dankow@lubuskie.uw.gov.pl.