Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
ul. Grzegorza 30, 65-831 Zielona Góra

ogłasza nabór na kurs specjalistyczny w zakresie:
resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka” dla pielęgniarek i położnych. Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do składania wniosków przez system monitorowania kształcenia (SMK) do dnia 22.11.2019 r.

W razie problemów z logowaniem i składaniem wniosków prosimy o kontakt z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Szkolenie będzie się obywać w siedzibie OIPiP w Zielonej Górze. Koszt szkolenia jest uzależniony od liczby uczestników.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Przewodnicząca OIPiP
Weronika Rozenberger