Polskie Towarzystwo Pielęgniarek z okazji 60-lecia i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim o poniższej tematyce:

  1. Mój pierwszy dzień w pracy
  2. Mój najtrudniejszy dzień w pracy
  3. Mój najzabawniejszy dzień w pracy.

Prace konkursowe na wybrany temat winny być zawarte maksymalnie na dwóch stronach formatu A-4, napisane czcionką nr 12.

Termin dostarczenia prac konkursowych do 31 lipca 2017 r. na adres OlPiP ul. Kościuszkowców 9, 65-049 Zielona Góra.

Ogłoszenie wyników konkursu 10 września 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody.