Wybierzmy pielęgniarki w konkursie Kobiety Medycyny 2019!

Do 15 kwietnia trwa konkurs Kobiety Medycyny 2019. W tegorocznej edycji plebiscytu wśród nominowanych kobiet znalazły się nasze koleżanki – pielęgniarki:
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Filomena Bielecka – Naczelna Pielęgniarka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Mariola Wozowczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy).

Plebiscyt Kobiety medycyny organizowany jest od 2013 r. przez redakcję serwisu internetowego “Kobiety i Medycyna” oraz “Portale Medyczne”, a partnerem Plebiscytu jest Fundacja “Porozumienie bez barier”. Ideą konkursu jest docenienie i wyróżnienie wyjątkowych kobiet związanych z medycyną i ochroną zdrowia, które w swojej pracy zawodowej lub działalności społecznej robią rzeczy nadzwyczajne, godne rozpropagowania i naśladowania.

Dla naszego środowiska zawodowego fakt, że wśród znamienitych kobiet polskiej medycyny znalazły się przedstawicielki naszego zawodu, wzbudza w nas dumę oraz utwierdza w przekonaniu, że praca pielęgniarki ma ogromne znaczenie.

To od nas – pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych zależy, czy nasze koleżanki znajdą się w ścisłej czołówce  5 najbardziej wpływowych kobiet.  Liczy się każdy głos.
Wystarczy wejść na stronę: https://kobietyimedycyna.pl/kobiety-medycyny-2019/
i zagłosować.

Dajcie szansę naszym koleżankom. I sobie samym. Bo jaka będzie polska medycyna zależy też o nas. Wybierzmy Kobietą Medycyny 2019 przedstawicielkę naszego zawodu. I bądźmy z niej dumne.

Sylwetki kandydatek znajdują się na stronie: https://kobietyimedycyna.pl/kobiety-medycyny-2019/sylwetki-kandydatek/

MM