Komunikat do pobrania tutaj

Załączniki:
Zał. 1 – Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Zał. 2 – Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2.

Zał. 3 – Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla oddziałów zakaźnych.

Zał. 4 – Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020.

Zał. 5 – Informacja dla pacjenta bezobjawowego.

Zał. 6 – Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2.

Zał. 7 – Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 – wzór 1.

Zał. 8 – Ankieta pacjenta zgłaszającego się z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 – wzór 2.