strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest niedziela, 24 lipiec 2016
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
oferta pracy
kursy

Dnia 26 czerwca 20126 r. o godz. 09:00 w OIPiP w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych do 23 czerwca 2016 r.


Dnia 14 maja 2016r. o godz. 09:00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii" dla położnych.

Wymagane dokumenty

 • kserokopia PWZ
 • zaświadczenie (aktualne) o zatrudnieniu
 • zaświadczenie o odprowadzaniu składek na OIPiP
 • kserokopie zaświadczenia kursów specjalistycznych w zakresie:

          -  resuscytacja krążeniowo-oddechowa
          -  wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na kursy specjalistyczny  w zakresie:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych

Karty zgłoszenia proszę składać do dnia 31 sierpnia 2016 r. Planowany termin rozpoczęcia kursu wrzesień 2016r.
O dokładnym terminie rozpoczęcia będziemy informować telefonicznie i informacja będzie podana na naszej stronie internetowej.


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 1. pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
 2. pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 3. pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
 4. pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek

Karty zgłoszenia prosimy o przesłanie na adres izby - pocztą, fax-em lub drogą e-mailową.
Pozostałe dokumenty w dniu rozpoczęcia kursu, tj.

 • kserokopie PWZ
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • zaświadczenie o płaceniu składek

Termin rozpoczęcia kursów będzie uzależniony od liczby zgłoszeń.
Przyjmowanie zgłoszeń do 31 maja 2016 r.


Komisja ds. Kształcenia przedstawia listę form kształcenia podyplomowego w związku ze zmianami w programach poszczególnych form kształcenia i zachęca do składania kart zgłoszeń na poszczególne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz na specjalizacje.

Informujemy, że poniższe formy kształcenia będą rozpoczynane wówczas gdy będzie minimum 20 zgłoszeń na daną formę kształcenia. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na każdą formę kształcenia na oddzielnej karcie zgłoszenia.

Poniższe formy kształcenia dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze będą dofinansowane zgodnie z Regulaminem kształcenia OIPiP w Zielonej Górze.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, w celu rozpoczęcia niektórych kursów kwalifikacyjnych należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Do poszczególnych kursów kwalifikacyjnych wymagane są inne kursy specjalistyczne.
W poniższej tabeli przedstawiamy listę wszystkich kursów kwalifikacyjnych z wymaganymi kursami specjalistycznymi.

 • 1-20 Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
 • 21-23 Kursy kwalifikacyjne dla położnych
 • 24 Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
Lp. Kursy kwalifikacyjne RKO RKO noworodka Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki       x  
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne x     x  
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne          
4. Pielęgniarstwo geriatryczne         x
5. Pielęgniarstwo internistyczne x     x  
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne x     x  
7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią x        
8. Pielęgniarstwo neonatologiczne          
9. Pielęgniarstwo neurologiczne x        
10. Pielęgniarstwo onkologiczne          
11. Pielęgniarstwo operacyjne          
12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej          
13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej          
14. Pielęgniarstwo pediatryczne x     x  
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne          
16. Pielęgniarstwo ratunkowe x x      
17. Pielęgniarstwo rodzinne          
18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania          
19. Pielęgniarstwo transplantacyjne x   x x  
20. Ochrona zdrowia pracujących          
21.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii  x     x  
22.  Pielęgniarstwo operacyjne           
23.  Pielęgniarstwo rodzinne  x x      
24 Pielęgniarstwo epidemiologiczne          

WYKAZ FORM KSZTAŁCENIA  

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562)


KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia
 2. Kompresjoterapia
 3. Leczenie ran
 4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym

z użyciem otwartych źródeł promieniowania

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 3. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 4. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Szczepienia ochronne
 6. Wykonanie badania spirometrycznego
 7. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 8. Wykonywanie i ocena testów skórnych
 9. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 2. Leczenie ran
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 5. Szczepienia ochronne


Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 5. Podstawy języka migowego
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 8. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 11. Wywiad i badanie fizykalne


KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1562).

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo internistyczne
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne
 20. Ochrona zdrowia pracujących


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

SPECJALIZACJE 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne
 6. Pielęgniarstwo operacyjne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe
 12. Pielęgniarstwo rodzinne
 13. Ochrona zdrowia pracujących

Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 2. Pielęgniarstwo rodzinne

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne

KURSY DOSKONALĄCE

Komisja ds. kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na kurs doskonalący w zakresie „porty naczyniowe”. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń.

Dla członków OIPiP w Zielonej Górze szkolenie niniejsze będzie bezpłatne.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.