strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest środa, 28 styczeń 2015
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
oferta pracy
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
kursy

Informujemy, że wiosną 2015r. planujemy rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla położnych " Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji ".

Termin rozpoczęcia kursu zależy od liczby zgłoszeń ( min. 25 osób ). Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.

 


Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pn. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń.  Planowany termin rozpoczęcia to luty 2015 r. O rozpoczęciu kursu będziemy powiadamiać telefonocznie.

W dniu rozpoczęcia proszę mieć ze sobą:

 1. kserokopię prawa wykonywania zawodu
 2. kserokopię dowodu osobistego dwustronnie
 3. zaświadczenie o zatrudnieniu (wystawione nie później niż data rozpoczęcia kursu z dopiskiem „i nadal”)

Kurs jest bezpłatny.

 

 


 

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie
opieki geriatrycznej
w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznegopersonelu medycznegow zakresie opieki geriatrycvznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Prosimy o czytelne wypełnianie kart zgłoszeń.  Planowany termin rozpoczęcia 21.02.2015 r. o godzinie 9:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze. O ewentualnych zmianach terminu rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać telefonocznie.

W dniu rozpoczęcia proszę mieć ze sobą:

 1. kserokopię prawa wykonywania zawodu
 2. kserokopię dowodu osobistego dwustronnie
 3. zaświadczenie o zatrudnieniu w poz (wystawione nie później niż data rozpoczęcia kursu)

Kurs jest bezpłatny.

 


14 listopada 2014r. o godz. 9:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs szczepienia ochronne. Proszę zabrać na pierwsze spotkanie - ksero Prawa Wykonywania Zawodu , ksero dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i płaceniu składek na OIPiP.

15 listopada 2014r. o godz.10:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs w zakresie wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego ( EKG ). Proszę zabrać na pierwsze spotkanie - ksero Prawa Wykonywania Zawodu , ksero dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i płaceniu składek na OIPiP.

15 listopada 2014r. o godz.10:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Proszę zabrać na pierwsze spotkanie - ksero Prawa Wykonywania Zawodu, ksero dowodu osobistego oraz aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu i płaceniu składek na OIPiP.

 


Informujemy,że w listopadzie 2014r. rozpocznie się kurs specjalistyczny - " Edukator w cukrzycy"
Karty zgłoszenia uczestnictwa proszę składać do 15.11.2014r.

 

 


Dnia 6.11.2014r. o godzinie 9:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

 


Dnia 07.11.2014r. o godzinie 15:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze rozpoczyna się kształcenie w PAKIECIE obejmującym kurs resuscytacja krążenowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego - liczba miejsc 35 wynikających z realizacji Projektu Systemowego " Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego " - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane kształceniem prosimy o składanie wniosków w OIPiP w Zielonej Górze do dnia 31.10.2014r.

 


Informuję,że w listopadzie 2014r. rozpoczną się specjalizacje pełnopłatne w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 2. Pielęgniarstwa chirurgicznego
 3. Pielęgniarstwa ginekologicznego
 4. Pielęgniarstwa geriatrycznego

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:

 1. pielęgniarstwa anestezjologicznego
 2. pielęgniarstwa chirurgicznego
 3. pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Kursy specjalistyczne w zakresie:

 1. szczepienia ochronne dla pielęgniarek
 2. wykonanie i interpretacja zapisu EKG

Karty zgłoszenia uczestnictwa proszę składać do dnia 31.10.2014r.

Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Weronika Rozenberger

 


Ogłaszamy nabór na cztery edycje kursu specjalistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „Wspartcie systemu ksztacenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny. Regulamin w załączeniu do pobrania.

I edycja – Zielona Góra – rozpoczęcie 05.09.2014 r.
II edycja – Zielona Góra – rozpoczęcie 12.09.2014 r.
III edycja – Świebodzin – rozpoczęcie 03.10.2014 r.
IV edycja – Wschowa – rozpoczęcie 10.10.2014 r. 

Każda edycja to dwa zjazdy weekendowe.
Prosimy o składanie dokumentów z dopiskiem „edycja i termin rozpoczęcia” na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.
Dokumenty do wypełnienia do pobrania w załączeniu.
Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków.

 


INFORMACJA

Okręgowa Izba Oielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje o planowanym na IV kwartał 2014r. rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla położnych "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji".Prosimy o składanie kart zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

 


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE (Nr 03/08)
 • ENDOSKOPIA
 • LECZENIE RAN (NR 11/07)
 • PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI (NR 07/07)
 • ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE
 • WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO (Nr 05/08)

 


Kursy specjalistyczne dla położnych:

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW (Nr 04/08)
 • LECZENIE RAN (NR 12/07)
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

 


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • EDUKATOR W CUKRZYCY (Nr 02/11)
 • TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH (Nr 02/10)
 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (NR 03/07)
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (NR 01/11)
 • TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH (NR 06/07)
 • PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH U DOROSŁYCH

 


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
 • PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE Z DIALIZOTERAPIĄ
 • PILĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
 • PILĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
 • PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
 • PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

 


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

 


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

 


Na wszystkie dziedziny kursów prowadzonych przez organizatorów pozamiejscowych na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze oraz przez OIPiP, należy składać do Komisji ds. Kształcenia: e-mail: izba@oipip.zgora.pl , fax. 68 32445 74 lub bezpośrednio na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Kościuszkowców 9, 65-249 Zielona Góra na formularzach OIPiP w Zielonej Górze.

Komisja d.s. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, w trakcie rozpatrywania wniosków o refundację szkoleń spotkała się4 z przypadkami ponownego podejmowania kształcenia przez pielęgniarki i położne na kursach, które wcześniej ukończyły.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r.) § 41. Zaświadczenia o ukończeniu przez pielęgniarkę, położną kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego oraz kursu dokształcającego, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność.

Za podejmowane kształcenie po raz wtóry w tej samej dziedzinie, Komisja d.s. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego nie będzie przyjmowała wniosków o refundację.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone.