strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest niedziela, 23 kwiecień 2017
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
oferta pracy
kursy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze organizuje kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla
pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia  29 kwietnia 2017 r. Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na prośbę większości uczestniczek kursu, termin spotkania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej jest odwołany z dnia 29.04.2017 r.

Nowy termin spotkania jest planowany na 03.06.2017 r.


Dnia 1 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00 rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie  "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji" - Edycja Żary ( Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. )

Prosimy o składanie dokumentów:

 • karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i opłacaniu składek członkowskich

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 68 307 01 11.


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatnych kursach: 

 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów -  dla pielęgniarek i położnych  w dniu 29.03.2017  godz. 15.30, w siedzibie OIPiP w Zielonej Górze, ul. Kościuszkowców 9
 • Pielęgniarstwo onkologiczne – dla pielęgniarek   w dniu 05.04.2017 godz. 15.30, w siedzibie OIPiP w Zielonej Górze, ul. Kościuszkowców 9
 • Wykonywanie badania spirometrycznego - dla pielęgniarek w dniu 25.04.2017 godz. 15.30, w siedzibie OIPiP w Zielonej Górze, ul. Kościuszkowców 9

W  dniu postępowania kwalifikacyjnego proszę o zabranie następujących dokumentów :

 1. Kserokopie kwalifikacji zawodowych
 2. Prawo Wykonywania Zawodu
 3. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego 
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )

 


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na nieodpłatne kursy specjalistyczne: 

 • Wykonywanie badania spirometrycznego - dla pielęgniarek 
 • Opieka pielęgniarska na chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów -  dla pielęgniarek i położnych  
 • Rehabilitacja osób z  przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – dla pielęgniarek

oraz w kursy kwalifikacyjne w trzech dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo onkologiczne – dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – dla pielęgniarek

Kwalifikacje na w/w kursy zaplanowane są na marzec 2017.

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopie kwalifikacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )
 4. Prawo Wykonywania Zawodu – przy zmianie nazwiska ksero również strony potwierdzającej zmianę nazwiska, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

 


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II   w dniu 20 stycznia 2017 roku godz. 15.30 w siedzibie OIPiP  w Zielonej Górze, ul. Kościuszkowców 9

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopie kwalifikacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia         ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )
 4. Prawo Wykonywania Zawodu – przy zmianie nazwiska ksero również strony potwierdzającej zmianę nazwiska, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

Ww. pięć kryteriów formalnych musi być spełnione łącznie i są one obowiązkowo wymagane.  

Dodatkowe kryteria wymagane są od Uczestników kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:

 • część II (dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia) przeznaczona dla pielęgniarek/arzy  i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

Kurs w zakresie "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji" odbędzie się w późniejszym terminie z powodu niedostatecznej ilości zgłoszeń.

Prosimy o składanie dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym  opłaceniu składek członkowskich.
O dacie rozpoczęcia poinformujemy na naszej stronie internetowej.

OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy specjalistyczny Wykonanie i  interpretacja zapisu elektrokardiograficznego w dniu 15 grudnia 2016 roku godz. 15.00 w Medycznym Studium Zawodowym, ul. Wazów 44 w Zielonej Górze

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopie kwalifikacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia         ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )
 4. Prawo Wykonywania Zawodu – przy zmianie nazwiska ksero również strony potwierdzającej zmianę nazwiska, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

 


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne w dniu 02 grudnia 2016 roku godz. 15.00 w Medycznym Studium Zawodowym, ul. Wazów 44 w Zielonej Górze

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopie kwalifikacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia         ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )
 4. Prawo Wykonywania Zawodu – przy zmianie nazwiska ksero również strony potwierdzającej zmianę nazwiska, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

 


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II   w dniu 16 listopada 2016 roku godz. 16.00 w siedzibie OIPiP  w Zielonej Górze, ul. Kościuszkowców 9

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopie kwalifikacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia         ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )
 4. Prawo Wykonywania Zawodu – przy zmianie nazwiska ksero również strony potwierdzającej zmianę nazwiska, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

Ww. pięć kryteriów formalnych musi być spełnione łącznie i są one obowiązkowo wymagane.  

Dodatkowe kryteria wymagane są od Uczestników kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:

 -  część II (dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia) przeznaczona dla pielęgniarek/arzy  i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

 


Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, część I

 

Dla kogo?

 • dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

LUB/ORAZ

 • dla pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

WAŻNE:

 • kurs bezpłatny
 • najbliższa rekrutacja: 31.10.2016-10.11.2016!!! (drogą pocztową)
 • możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz noclegu
 • zapewniamy posiłki w trakcie zajęć
 • organizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (zajęcia odbędą się w Zielonej Górze)
 • tylko 2 zjazdy + 2 dni zajęć praktycznych

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej Studium Kształcenia Podyplomowego PUM https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/studium-ksztalcenia-podyplomowego/ksztalcenie-podyplomowe-pielegniarek-i-poloznych-w-obszarach-zwiazanych-z-potrzebami-epidemiologiczno-demograficznymi/kursy-dla-pielegniarek-i-poloznych-informacje-szczegolowe/ordynowanie-lekow-i-wypisywanie-recept-cz.-i,

tel. 91 48 00 960/980

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (PIP) nr POWR.05.04.00-00-0015/15 


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept w dniu 20 września 2016 roku godz. 14,00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk”,  ul. Wazów 44 w Zielonej Górze.

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Kserokopie kwalifikacji – potwierdzone za zgodność z oryginałem
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu albo oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej – ważne 30 dni od daty wystawienia ( osoby pracujące lub współpracujące z POZ zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej )
 4. Prawo Wykonywania Zawodu – przy zmianie nazwiska ksero również strony potwierdzającej zmianę nazwiska, potwierdzone za zgodność z oryginałem
 5. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

Ww. pięć kryteriów formalnych musi być spełnione łącznie i są one obowiązkowo wymagane.  

Dodatkowe kryteria wymagane są od Uczestników kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:

a) część I kursu przeznaczona jest dla pielęgniarek/arzy i położnych posiadających dyplom ukończenia  studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub posiadających tytuł specjalisty; 

b) część II (dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia) przeznaczona dla pielęgniarek/arzy  i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  


Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zaprasza na dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach Projektu pn. „Profesjonalne kadry medyczne projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowany w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

 

Uczestnik kursu: Pielęgniarki, wymagany ukończony kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran. 

Liczba planowanych uczestników: 20 osób, w tym zgodne z założeniami Projektu 40% uczestników kursu będą stanowiły pielęgniarki zatrudnione w POZ.

Zajęcia będą prowadzone w Zielonej Górze - teoretyczne i praktyczne w warunkach symulowanych będą realizowane w wybrane weekendy a zajęcia stażowe w powszednie dni tygodnia.

Druk wniosku / formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej:

www.pwszplock.pl/dla-studentow/instytuty/instytut-nauk-o-zdrowiu/kursy-specjalistyczne/

Wnioski zgłoszeniowe należy dostarczyć, przesłać na adres: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
ul. Kościuszkowców 9, 65-249 Zielona Góra
e-mail izba@oipip.zgora.pl
tel. 683070111, Tel. Kom. 535 353 693 

Termin składania wniosków do dnia 31.08.2016 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • dyplomów szkół pielęgniarskich / położniczych,
 • prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran.

Dokumenty do pobrania:

 


Szanowni Państwo - pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne z woj. lubuskiego

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na nieodpłatne kursy specjalistyczne:

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla mgr i specjalistów) – 2 grupy
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla licencjatów) –  2 grupy
 • Wywiad i badania fizykalne – 1 grupa
 • Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG  – 1 grupa
 • Wykonywanie badania spirometrycznego  – 1 grupa
 • Opieka pielęgniarska na chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów  – 1 grupa
 • Rehabilitacja osób z  przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 1 grupa

oraz w kursy kwalifikacyjne w trzech dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo onkologiczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – 1 grupa

W każdej grupie uczestniczyć będzie po 20 osób, łącznie w proponowanych kursach jest 240 dofinansowanych miejsc. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z jednego wybranego kursu projektowego (wyjątkiem są kursy Ordynowania leków i wypisywanie recept oraz Wywiad i badania fizykalne). Zainteresowani skorzystaniem z ww. nieodpłatnych szkoleń mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy, bez konieczności uzyskania oddelegowania przez pracodawcę.

Priorytetową w projekcie grupą są pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne zatrudnieni lub współpracujący z POZ (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia).

Bliższe informacje, dotyczące naboru i rekrutacji oraz harmonogramów kursów na www.okppip.pl  w zakładce Projekt „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” – Lubuskie  

Kontakt to Biura projektu kom. 508 867 547 email: projektszansa@interia.pl

Regionalną Koordynatorką szkoleń w woj. lubuskim jest pani Elżbieta Baliszewska – kontakt telefoniczny do OIPiP w Zielonej Górze 535-353-693


Komisja ds. Kształcenia przedstawia listę form kształcenia podyplomowego w związku ze zmianami w programach poszczególnych form kształcenia i zachęca do składania kart zgłoszeń na poszczególne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz na specjalizacje.

Informujemy, że poniższe formy kształcenia będą rozpoczynane wówczas gdy będzie minimum 20 zgłoszeń na daną formę kształcenia. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na każdą formę kształcenia na oddzielnej karcie zgłoszenia.

Poniższe formy kształcenia dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze będą dofinansowane zgodnie z Regulaminem kształcenia OIPiP w Zielonej Górze.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, w celu rozpoczęcia niektórych kursów kwalifikacyjnych należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Do poszczególnych kursów kwalifikacyjnych wymagane są inne kursy specjalistyczne.
W poniższej tabeli przedstawiamy listę wszystkich kursów kwalifikacyjnych z wymaganymi kursami specjalistycznymi.

 • 1-20 Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
 • 21-23 Kursy kwalifikacyjne dla położnych
 • 24 Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych
Lp. Kursy kwalifikacyjne RKO RKO noworodka Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki       x  
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne x     x  
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne          
4. Pielęgniarstwo geriatryczne         x
5. Pielęgniarstwo internistyczne x     x  
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne x     x  
7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią x        
8. Pielęgniarstwo neonatologiczne          
9. Pielęgniarstwo neurologiczne x        
10. Pielęgniarstwo onkologiczne          
11. Pielęgniarstwo operacyjne          
12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej          
13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej          
14. Pielęgniarstwo pediatryczne x     x  
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne          
16. Pielęgniarstwo ratunkowe x x      
17. Pielęgniarstwo rodzinne          
18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania          
19. Pielęgniarstwo transplantacyjne x   x x  
20. Ochrona zdrowia pracujących          
21.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii  x     x  
22.  Pielęgniarstwo operacyjne           
23.  Pielęgniarstwo rodzinne  x x      
24 Pielęgniarstwo epidemiologiczne          

WYKAZ FORM KSZTAŁCENIA  

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562)


KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia
 2. Kompresjoterapia
 3. Leczenie ran
 4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym

z użyciem otwartych źródeł promieniowania

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 3. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 4. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Szczepienia ochronne
 6. Wykonanie badania spirometrycznego
 7. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 8. Wykonywanie i ocena testów skórnych
 9. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 2. Leczenie ran
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 5. Szczepienia ochronne


Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 5. Podstawy języka migowego
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 8. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 11. Wywiad i badanie fizykalne


KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1562).

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo internistyczne
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne
 20. Ochrona zdrowia pracujących


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

SPECJALIZACJE 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne
 6. Pielęgniarstwo operacyjne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe
 12. Pielęgniarstwo rodzinne
 13. Ochrona zdrowia pracujących

Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 2. Pielęgniarstwo rodzinne

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne

KURSY DOSKONALĄCE

Komisja ds. kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na kurs doskonalący w zakresie „porty naczyniowe”. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń.

Dla członków OIPiP w Zielonej Górze szkolenie niniejsze będzie bezpłatne.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.