strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest środa, 10 luty 2016
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
oferta pracy
kursy

Dnia 20 i 21luty 2016r. o godz. 09:00 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie  - Leczenia ran dla pielęgniarek i położnych

Proszę zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie:
- kserokopie PWZ
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
- zaświadczenie o płaceniu składek na OIPiP

 


Dnia 13 i 14 luty 2016r. o godz. 09:30 w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie  -  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Proszę zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie:
- kserokopie PWZ
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
- zaświadczenie o płaceniu składek na OIPiP


Dnia 27 i 28 luty 2016r. o godz. 09:00 w  Medycznym Studium Zawodowym  w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44 rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie  -  Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

Proszę zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie:
- kserokopie PWZ
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu
- zaświadczenie o płaceniu składek na OIPiP

 

 


Dnia 30.01.2016 godz. 9:00 rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie szczepienia ochronne dla pielęgniarek i położnych ( zajęcia teoretyczne ) w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze.

Proszę zabrać ze sobą na pierwsze spotkanie:

 • kserokopię PWZ
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

 


OIPiP ogłasza nabór na kursy:
 
– specjalistyczne w zakresie:
1) leczenie ran dla pielęgniarek
2) leczenie ran dla położnych
Powyższe kursy rozpoczną się w lutym 2016.
 
- kwalifikacyjne w dziedzinie:
1) pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
2) pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
Planowany termin rozpoczęcia luty/marzec 2016 r.
Terminy rozpoczęcia uzależnione, od ilości zgłoszeń na w/w kursy.
Prosimy o składanie kart zgłoszeń na poszczególne kursy
 
Dnia 16.01.2016 godz. 9:00 rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie szczepienia ochronne dla pielęgniarek (edycja we Wschowie – zajęcia teoretyczne).
Osoby chętne prosimy o składanie kart zgłoszeń do OIPiP w Zielonej Górze.

 

 


Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Katedra Chorób Wewnętrznych zapraszają na pierwszą edycję kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych:" Ordynowanie leków i wypisywanie recept".

 

Kurs podzielony jest na dwie części w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Rozpoczęcie kursu planowane jest na 15 stycznia 2016 roku. Ze względu na zobowiązania zawodowe uczestników kursu zajęcia będą odbywać się w piątki od godziny 14 oraz soboty od godziny 9 w cyklach cotygodniowych.

CZĘŚĆ I -  zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,  z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

CZĘŚĆ II -  przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek  i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

Osoby, które po złożeniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu uprawnione będą do:

Część I 

 

 1. Samodzielna ordynacja leków zawierających określone substancje czynne,  z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 2. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 3. Samodzielna ordynacja wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
 4. Wystawianie recept  w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia,  niezbędne do kontynuacji leczenia.
 5. Wystawianie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 
 6. Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.

 

Część II

 

 1. Wystawianie recept  w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 2. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 3. Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC.   

 

Zasady rekrutacji

 1. Na kursy specjalizacyjne i doskonalące mogą zgłaszać się pielęgniarki, które dostarczą następujące dokumenty:

CZĘŚĆ I -  zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,  z późn. zm.) :

 

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

 

CZĘŚĆ II -  zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych

 

 • dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, 
 • posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

 

2. Zgłoszenia na kurs w formie wypełnionego formularza „ZGŁOSZENIA NA KURS” należy kierować do UZ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, w jednej z poniższych form: a) pocztowo na adres  zatrudnienia kierownika kursu lub; b) w wersji elektronicznej na adres e-mailowy podany przy informacji o kursie lub; c) faksem na numer podany przy informacji o kursie; 

Nie są przyjmowane zgłoszenia telefonicznie.  

3. W danym kursie specjalizacyjnym można uczestniczyć tylko raz,

4. Rekrutacja uczestników na kursy rozpoczyna się po opublikowaniu kursu na internetowej stronie UZ

 

Kierownik kursu:
dr n. med. Arleta Wojciechowska Łącka
arleta_lacka@poczta.onet.pl
Tel. 68 3283289

Serdecznie zapraszamy

 


Komisja ds. Kształcenia przedstawia listę form kształcenia podyplomowego w związku ze zmianami w programach poszczególnych form kształcenia i zachęca do składania kart zgłoszeń na poszczególne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne oraz na specjalizacje.

 

Informujemy, że poniższe formy kształcenia będą rozpoczynane wówczas gdy będzie minimum 20 zgłoszeń na daną formę kształcenia. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na każdą formę kształcenia na oddzielnej karcie zgłoszenia.

Poniższe formy kształcenia dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze będą dofinansowane zgodnie z Regulaminem kształcenia OIPiP w Zielonej Górze.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, w celu rozpoczęcia niektórych kursów kwalifikacyjnych należy posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Do poszczególnych kursów kwalifikacyjnych wymagane są inne kursy specjalistyczne.
W poniższej tabeli przedstawiamy listę wszystkich kursów kwalifikacyjnych z wymaganymi kursami specjalistycznymi.

 • 1-20 Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek
 • 21-23 Kursy kwalifikacyjne dla położnych
 • 24 Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych

 

Lp. Kursy kwalifikacyjne RKO RKO noworodka Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki       x  
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne x     x  
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne          
4. Pielęgniarstwo geriatryczne         x
5. Pielęgniarstwo internistyczne x     x  
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne x     x  
7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią x        
8. Pielęgniarstwo neonatologiczne          
9. Pielęgniarstwo neurologiczne x        
10. Pielęgniarstwo onkologiczne          
11. Pielęgniarstwo operacyjne          
12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej          
13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej          
14. Pielęgniarstwo pediatryczne x     x  
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne          
16. Pielęgniarstwo ratunkowe x x      
17. Pielęgniarstwo rodzinne          
18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania          
19. Pielęgniarstwo transplantacyjne x   x x  
20. Ochrona zdrowia pracujących          
21.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii  x     x  
22.  Pielęgniarstwo operacyjne           
23.  Pielęgniarstwo rodzinne  x x      
24 Pielęgniarstwo epidemiologiczne          

 

WYKAZ FORM KSZTAŁCENIA  

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562)

 


 

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia
 2. Kompresjoterapia
 3. Leczenie ran
 4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym

z użyciem otwartych źródeł promieniowania

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 3. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 4. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Szczepienia ochronne
 6. Wykonanie badania spirometrycznego
 7. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 8. Wykonywanie i ocena testów skórnych
 9. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 2. Leczenie ran
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 5. Szczepienia ochronne


Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 5. Podstawy języka migowego
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 8. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 11. Wywiad i badanie fizykalne

 


 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1562).

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo internistyczne
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne
 20. Ochrona zdrowia pracujących


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

 


 

SPECJALIZACJE 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne
 6. Pielęgniarstwo operacyjne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe
 12. Pielęgniarstwo rodzinne
 13. Ochrona zdrowia pracujących


Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 2. Pielęgniarstwo rodzinne


Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne

KURSY DOSKONALĄCE

Komisja ds. kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na kurs doskonalący w zakresie „porty naczyniowe”. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń.

Dla członków OIPiP w Zielonej Górze szkolenie niniejsze będzie bezpłatne.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.