strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest czwartek, 23 listopad 2017
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
oferta pracy
kursy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje, że 07.10.2017r. rozpocznie się kurs specjalistyczny - Wywiad i badania fizykalne (kurs konieczny do ukończenia specjalizacji). Proszę o zgłoszenie elektroniczne przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) warunek konieczny. Instrukcja zalogowania w systemie SMK wydrukowana została w ostatnim biuletynie informacyjnym a także dostępna jest na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Zielonej Górze w zakładce: Aktualności- Podręcznik Użytkownika Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

 


OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy specjalistyczny:

 

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

w dniu 06 września 2017 roku godz. 15.30 siedzibie OIPiP, ul. Kościuszkowców 9 w Zielonej Górze

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy na druku unijnym ( w załączniku )
 2. Prawo Wykonywania Zawodu
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne 30 dni od daty wystawienia
 5. Osoby pracujące lub współpracujące z  zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej  – ważne 30 dni od daty wystawienia         
 6. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

Pliki do pobrania


Dnia 24 i 25.06.2017 r. o godz. 09:00 w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ  ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli  rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Prosimy o zabranie na pierwsze spotkanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich.

Dnia 24 i 25.06.2017 r. o godz. 09:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK"  ul. Wazów 44 w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie  Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

(w pierwszej kolejności  osoby  uczestniczące w kursach specjalizacyjnych i kwalifikacyjnych)

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich.

Dnia 10 i 11 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" ul. Wazów 44 w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Opieka paliatywna dla pielęgniarek"  - Edycja Zielona Góra

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich.

Dnia 06 czerwca 2017 r. o godz. 15:30 w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej ul. Pszenna 2 w Żarach (na terenie Szpitala Na Wyspie) rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Opieka paliatywna dla pielęgniarek"  - Edycja Żary

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich.

Dnia 16 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 - kwalifikacje odbędą się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dnia 17 czerwca 2017 r. o godz. 09:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Staszica 2 w Zielonej Górze (budynek Elektronika) - rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie "Szczepienia ochronne dla pielęgniarek" .

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich. 

Dnia 19 czerwca 2017 r. o godz.15:30 w siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek"  i  "Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych."

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich. 

Dnia 03 i 04 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "MEDYK" ul. Wazów 44 w Zielonej Górze rozpoczyna się kurs specjalistyczny w zakresie "Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego."  

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • karta uczestnictwa w kursie,
 • kserokopia PWZ,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz regularnym opłaceniu składek członkowskich.

OIPiP w Zielonej Górze i Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na postępowanie kwalifikacyjne na nieodpłatny kursy kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne w dniu 08 czerwca 2017 roku godz. 15.30 w  siedzibie OIPiP, ul. Kościuszkowców 9 w Zielonej Górze

Do dnia postępowania kwalifikacyjnego prosimy o dostarczenie do siedziby OIPiP w Zielonej Górze następujących dokumentów :

 1. Formularz zgłoszeniowy na druku unijnym
 2. Prawo Wykonywania Zawodu
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia szkoły
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu ważne 30 dni od daty wystawienia
 5. Osoby pracujące lub współpracujące z  zaświadczenie od pracodawcy, że współpracujecie z danym podmiotem leczniczym w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki medycznej  – ważne 30 dni od daty wystawienia         
 6. Zaświadczenia o ukończeniu kształcenia podyplomowego - do kwalifikacji

Dokumenty do pobrania


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze organizuje kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

Planowany termin rozpoczęcia  29 kwietnia 2017 r. Prosimy o składanie kart zgłoszeniowych do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Na prośbę większości uczestniczek kursu, termin spotkania kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej jest odwołany z dnia 29.04.2017 r.

Nowy termin spotkania jest planowany na 03.06.2017 r.


Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zaprasza na dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych w ramach Projektu pn. „Profesjonalne kadry medyczne projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego realizowany w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

Uczestnik kursu: Pielęgniarki, wymagany ukończony kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran. 

Liczba planowanych uczestników: 20 osób, w tym zgodne z założeniami Projektu 40% uczestników kursu będą stanowiły pielęgniarki zatrudnione w POZ.

Zajęcia będą prowadzone w Zielonej Górze - teoretyczne i praktyczne w warunkach symulowanych będą realizowane w wybrane weekendy a zajęcia stażowe w powszednie dni tygodnia.

Druk wniosku / formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej:

www.pwszplock.pl/dla-studentow/instytuty/instytut-nauk-o-zdrowiu/kursy-specjalistyczne/

Wnioski zgłoszeniowe należy dostarczyć, przesłać na adres: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
ul. Kościuszkowców 9, 65-249 Zielona Góra
e-mail izba@oipip.zgora.pl
tel. 683070111, Tel. Kom. 535 353 693 

Termin składania wniosków do dnia 31.08.2016 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • dyplomów szkół pielęgniarskich / położniczych,
 • prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran.

Dokumenty do pobrania:


Szanowni Państwo - pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne z woj. lubuskiego

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w związku z realizacją projektu „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  zaprasza na nieodpłatne kursy specjalistyczne:

 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla mgr i specjalistów) – 2 grupy
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept  (dla licencjatów) –  2 grupy
 • Wywiad i badania fizykalne – 1 grupa
 • Wykonywanie i interpretacja zapisów EKG  – 1 grupa
 • Wykonywanie badania spirometrycznego  – 1 grupa
 • Opieka pielęgniarska na chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów  – 1 grupa
 • Rehabilitacja osób z  przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – 1 grupa

oraz w kursy kwalifikacyjne w trzech dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo onkologiczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – 1 grupa
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – 1 grupa

W każdej grupie uczestniczyć będzie po 20 osób, łącznie w proponowanych kursach jest 240 dofinansowanych miejsc. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z jednego wybranego kursu projektowego (wyjątkiem są kursy Ordynowania leków i wypisywanie recept oraz Wywiad i badania fizykalne). Zainteresowani skorzystaniem z ww. nieodpłatnych szkoleń mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy, bez konieczności uzyskania oddelegowania przez pracodawcę.

Priorytetową w projekcie grupą są pielęgniarki i pielęgniarze oraz położne zatrudnieni lub współpracujący z POZ (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia).

Bliższe informacje, dotyczące naboru i rekrutacji oraz harmonogramów kursów na www.okppip.pl  w zakładce Projekt „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje” – Lubuskie  

Kontakt to Biura projektu kom. 508 867 547 email: projektszansa@interia.pl

Regionalną Koordynatorką szkoleń w woj. lubuskim jest pani Elżbieta Baliszewska – kontakt telefoniczny do OIPiP w Zielonej Górze 535-353-693


WYKAZ FORM KSZTAŁCENIA  

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562)


KURSY SPECJALISTYCZNE

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

 1. Dializoterapia
 2. Kompresjoterapia
 3. Leczenie ran
 4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym

z użyciem otwartych źródeł promieniowania

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 3. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 4. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 5. Szczepienia ochronne
 6. Wykonanie badania spirometrycznego
 7. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 8. Wykonywanie i ocena testów skórnych
 9. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Wykaz kursów specjalistycznych dla położnych:

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 2. Leczenie ran
 3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
 4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 5. Szczepienia ochronne


Wykaz kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 1. Edukator w cukrzycy
 2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
 3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
 4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 5. Podstawy języka migowego
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 8. Terapia bólu ostrego u dorosłych
 9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
 10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 11. Wywiad i badanie fizykalne


KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.  

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1562).

Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo internistyczne
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne
 11. Pielęgniarstwo operacyjne
 12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 14. Pielęgniarstwo pediatryczne
 15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 16. Pielęgniarstwo ratunkowe
 17. Pielęgniarstwo rodzinne
 18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 19. Pielęgniarstwo transplantacyjne
 20. Ochrona zdrowia pracujących


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 2. Pielęgniarstwo operacyjne
 3. Pielęgniarstwo rodzinne


Wykaz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne

SPECJALIZACJE 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne
 4. Pielęgniarstwo internistyczne
 5. Pielęgniarstwo onkologiczne
 6. Pielęgniarstwo operacyjne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 9. Pielęgniarstwo pediatryczne
 10. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 11. Pielęgniarstwo ratunkowe
 12. Pielęgniarstwo rodzinne
 13. Ochrona zdrowia pracujących

Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 2. Pielęgniarstwo rodzinne

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 2. Pielęgniarstwo neonatologiczne

KURSY DOSKONALĄCE

Komisja ds. kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze ogłasza nabór na kurs doskonalący w zakresie „porty naczyniowe”. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń.

Dla członków OIPiP w Zielonej Górze szkolenie niniejsze będzie bezpłatne.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.