strona główna arrow kursy
Dzisiaj jest piątek, 19 wrzesień 2014
menu
strona główna
aktualności
struktura organizacyjna
komisje i zespoły
prawo wykonywania zawodu
kształcenie
wydawnictwa
opinie prawne
ośrodek informacyjno edukacyjny
unia europejska
dokumenty do pobrania
kontakt
oferta pracy
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego
kursy
INFORMACJA
 
Okręgowa Izba Oielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje o planowanym na IV kwartał 2014r. rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla położnych "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji".Prosimy o składanie kart zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

Ogłaszamy nabór na cztery edycje kursu specjalistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie opieki geriatrycznej w ramach projektu systemowego pn. „Wspartcie systemu ksztacenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny. Regulamin w załączeniu do pobrania.

I edycja – Zielona Góra – rozpoczęcie 05.09.2014 r.
II edycja – Zielona Góra – rozpoczęcie 12.09.2014 r.
III edycja – Świebodzin – rozpoczęcie 03.10.2014 r.
IV edycja – Wschowa – rozpoczęcie 10.10.2014 r. 

Każda edycja to dwa zjazdy weekendowe.
Prosimy o składanie dokumentów z dopiskiem „edycja i termin rozpoczęcia” na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.
Dokumenty do wypełnienia do pobrania w załączeniu.
Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków.

 


INFORMACJA

Okręgowa Izba Oielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze informuje o planowanym na IV kwartał 2014r. rozpoczęcie kursu specjalistycznego dla położnych "Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji".Prosimy o składanie kart zgłoszenia uczestnictwa w kursie.

 


INFORMACJA

Dnia  30 maja 2014 roku o godz. 15.oo w Medycznym Studium Zawodowym

w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44  rozpocznie się kurs  specjalistyczny w zakresie resuscytacja krążeniowo – oddechowa  i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa

ratunkowego  realizowany w PAKIECIE prowadzonego w ramach Projektu

 „Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce

- wsparcie kształcenia podyplomowego” 

- współfinansowanego przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia.


INFORMACJA

 

Dnia 29 marca 2014 roku o godz. 9.oo w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze przy ul. Wazów rozpocznie się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo Rodzinne „ dla  położnych.

Nabór otwarty.

Dnia 12 kwietnia 2014 roku o godz. 9.oo w Medycznym Studium Zawodowym  w Zielonej Górze przy ul. Wazów rozpocznie się kurs specjalistyczny w zakresie„Endoskopia ‘”  dla pielęgniarek.

Nabór trwa do 10 -04-2014 roku


OGŁOSZENIE

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze  informuje, że dnia 22 lutego 2014 roku o godz. 9.oo  w Medycznym Studium Zawodowym w Zielonej Górze  przy ul. Wazów 44 rozpoczynają się  kursy specjalistyczne:

 

 1. "Leczenie ran" dla pielęgniarek
 2. "Leczenie ran" dla położnych

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie stosownych dokumentów;

 

 • Karta zgłoszenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu

 

 

 


Dnia 15.02.2014r. o godz.09.00 w Medycznym Studium Zawodowym ul.Wazów 44  w  Zielonej Górze rozpoczyna się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego.

 

Proszę o składanie wniosków do OIPiP w Zielonej Górze.
w dniu rozpoczęcia proszę mieć ze sobą kserokopie:
-prawa wykonywania zawodu,
-dowodu osobistego ( dwustronne) oraz aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i o odprowadzaniu składek członkowskich.

 

 


 

W miesiącu marcu planuje się rozpoczęcie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie:

1) pielęgniarstwo operacyjne
2) pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Termin rozpoczęcia uzależniony będzie od uczestniczek.
Proszę składać karty zgłoszeniowe do dnia 28.02.2014r.

 


Kurs specjalistyczny dla położnych  „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

 

Kurs obejmuje 34 godz. zajęć teoretycznych i 28 godz. zajęć praktycznych

Kierownik kursu: dr n. med. Dorota Ćwiek (Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych),
e-mail: dcwiek@wp.pl)

Termin kursu: luty – marzec 2014 r.

Koszt: 650,- zł

Dokumenty:

 •  wniosek o uczestnictwo w kursie,
 • odpis lub kserokopia potwierdzona prawa wykonywania zawodu,
 • dokument potwierdzający co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie,

należy składać w:

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

(wejście od ul. Podgórnej 22/23, III piętro, pok. 32)
tel.  91 48 00 870

w terminie od dnia 16 grudnia 2013 r. – 20 stycznia 2014 r.

Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 20 osób.

 

 

 

 


 

Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze rozpoczyna kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej.

Rozpoczęcie dnia  1 grudnia  br o godz. 10:00 w Medycznym Studiu Zawodowym w Zielonej Górze przy ul. Wazów 44

Prosimy o składanie wniosków zgłoszeniowych.

 


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE (Nr 03/08)
 • ENDOSKOPIA
 • LECZENIE RAN (NR 11/07)
 • PROFILAKTYKA CHORÓB PIERSI (NR 07/07)
 • ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE
 • WYKONANIE KONIKOPUNKCJI, ODBARCZENIE ODMY PRĘŻNEJ ORAZ WYKONANIE DOJŚCIA DOSZPIKOWEGO (Nr 05/08)

 


Kursy specjalistyczne dla położnych:

 • SZCZEPIENIA OCHRONNE NOWORODKÓW (Nr 04/08)
 • LECZENIE RAN (NR 12/07)
 • MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PODCZAS PORODU

 


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • EDUKATOR W CUKRZYCY (Nr 02/11)
 • TERAPIA BÓLU OSTREGO U DOROSŁYCH (Nr 02/10)
 • WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (NR 03/07)
 • RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA (NR 01/11)
 • TERAPIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO U DOROSŁYCH (NR 06/07)
 • PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE LEKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH U DOROSŁYCH

 


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:

 • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
 • PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE Z DIALIZOTERAPIĄ
 • PILĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
 • PILĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
 • PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 • PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
 • PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
 • PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE

 


Kursy kwalifikacyjne dla położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

 


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych:

 • PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
 • PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

 


Na wszystkie dziedziny kursów prowadzonych przez organizatorów pozamiejscowych na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze oraz przez OIPiP, należy składać do Komisji ds. Kształcenia: e-mail: izba@oipip.zgora.pl , fax. 68 32445 74 lub bezpośrednio na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Kościuszkowców 9, 65-249 Zielona Góra na formularzach OIPiP w Zielonej Górze.

Komisja d.s. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, w trakcie rozpatrywania wniosków o refundację szkoleń spotkała się4 z przypadkami ponownego podejmowania kształcenia przez pielęgniarki i położne na kursach, które wcześniej ukończyły.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r.) § 41. Zaświadczenia o ukończeniu przez pielęgniarkę, położną kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego oraz kursu dokształcającego, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność.

Za podejmowane kształcenie po raz wtóry w tej samej dziedzinie, Komisja d.s. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego nie będzie przyjmowała wniosków o refundację.

serwis pod opieką  CTInet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign, certyfikaty SSL© 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.